Title Image

lifedance

Our favorites services.

Tất cả những dịch vụ mà chúng tôi
hiện đang cung cấp đều được bảo chứng
về mọi mặt bởi vũ công/biên đạo múa Quang Đăng.

LIFEDANCE VIETNAM

Được thành lập vào năm 2013 bởi vũ công/biên đạo múa tài năng – Quang Đăng. Công ty chuyên sản xuất, cung cấp dịch vụ trình diễn cho các sự kiện, dự án liên quan tới nhảy múa. Đào tạo, phát triển, quản lý KOL/KOC, vũ công, biên đạo. Giảng dạy kỹ thuật nhảy múa phù hợp với mọi đối tượng và cho thuê phòng tập chất lượng.

27 DANCERS
8 TEACHERS
1143 STUDENTS
179 DANCE VIDEOS