let life dance
StudioA
Services

Dành cho lớp Private

Date

07 Jul, 2019

• Diện tích: 40m².
• Máy lạnh lọc bụi mịn.
• Loa JBL chất lượng cao, âm thanh rõ nét
• Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, có 3 mức độ chiếu sáng.
• Sàn nhún – Floating Dance Floor: đạt chuẩn quốc tế, thiết kế tối ưu cho việc luyện tập.
• Ngoài ra: Studio có hỗ trợ thêm gióng tập múa và thảm tập Tricking khi khách hàng có nhu cầu.

StudioB
Date

07 Jul, 2019

• Diện tích: 88m².
• Máy lạnh lọc bụi mịn.
• Bộ đôi loa chất lượng cao, âm thanh rõ nét
• Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, có 3 mức độ chiếu sáng.
• Sàn nhún – Floating Dance Floor: đạt chuẩn quốc tế, thiết kế tối ưu cho việc luyện tập.
• Studio B và C có thể ghép lại, tạo thành 1 trong những Studio to nhất Sài Gòn với diện tích lên đến 160m².
• Ngoài ra: Studio có hỗ trợ thêm gióng tập múa và thảm tập Tricking khi khách hàng có nhu cầu.

StudioC
Services

20 dancers

Date

07 Jul, 2019

• Diện tích: 72m².
• Máy lạnh lọc bụi mịn.
• Loa chất lượng cao, âm thanh rõ nét
• Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, có 3 mức độ chiếu sáng.
• Sàn nhún – Floating Dance Floor: đạt chuẩn quốc tế, thiết kế tối ưu cho việc luyện tập.
• Studio B và C có thể ghép lại, tạo thành 1 trong những Studio to nhất Sài Gòn với diện tích lên đến 160m².
• Ngoài ra: Studio có hỗ trợ thêm gióng tập múa và thảm tập Tricking khi khách hàng có nhu cầu.

StudioPrime
Services

Big Workshop

Date

05 May, 2020

Diện tích: 160m²
• Máy lạnh lọc bụi mịn.
• Loa chất lượng cao, âm thanh rõ nét
• Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, có 3 mức độ chiếu sáng.
• Sàn nhún – Floating Dance Floor: đạt chuẩn quốc tế, thiết kế tối ưu cho việc luyện tập.
• Studio B và C có thể ghép lại, tạo thành 1 trong những Studio to nhất Sài Gòn với diện tích lên đến 160m².
• Ngoài ra: Studio có hỗ trợ thêm gióng tập múa và thảm tập Tricking khi khách hàng có nhu cầu.